Finał A 2023

Numery startowe:

  1. Marek Simon
  2. Michał Tomczak
  3. Marzena Kozłowska
  4. Damian Włodarczak
  5. Paweł Wojtkowski
  6. Bogusław Górski
  7. Michał Tomczak
  8. Tomasz Kozłowski
  9. Stanisław Koliński
  10. Michał Skrzypczak