TURNIEJ SZACHOWY GRAND PRIX DLA DZIECI Z GMINY ŚREM

I Cele
– Popularyzacja szachów wśród dzieci  w Gminie Śrem.
– Wyłonienie zwycięzcy turnieju.
– Integracja środowiska szachowego.

II Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie, LKS Piast Śrem

III Termin i miejsce: 03 marca 2018, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie.

IV Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział dzieci reprezentujące przedszkola oraz szkoły podstawowe w Gminie Śrem –rocznik 2008 i młodsze.

Zgłoszenie na turniej pod mailem verkamk@op.pl. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 726075688- Marzena Kozłowska.
Konieczne potwierdzenie obecności do 28 lutego 2018. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużej ilości chętnych o udziale w turnieju decydować będzie kolejność zapisu oraz potwierdzenie uczestnictwa.

Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników.

V System i tempo gry
· System rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów.
· Tempo gry 10 min dla każdego zawodnika.

VI Program rozgrywek

9.15 – 9:45 – potwierdzenie zgłoszenia
9:45 – 10:00 – uroczyste otwarcie Turnieju
10:00-13.00 –rundy I, II, III….
13.30 przewidywane zakończenie Turnieju

VII Informacje techniczne

· Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry FIDE dla szachów szybkich.
· Wyniki meczu należy zgłosić do sędziego głównego bezpośrednio po zakończeniu partii.
· Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 10 min powoduje przegraną.
· Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju.

O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.
· Decyzje sędziego Głównego są ostateczne.

VIII Nagrody

Nagrody w oddzielnych klasyfikacjach:

Chłopcy klasa I-IV
Dziewczynki klasa I-IV
Dziewczynki przedszkole
Chłopcy przedszkole

Dla każdego  zwycięzcy z  poszczególnej grupy przewidziany jest puchar oraz nagrody i upominki dla pozostałych uczestników w zależności od zajętego miejsca.

IX Ustalenia końcowe
· Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. Zabrania się używania telefonów komórkowych przez zawodników w czasie trwania turnieju.

W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:
– upomnienie
– odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie
– wykluczenie z kojarzenia następnej rundy – decyzją sędziego głównego.
– Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów.
– Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez ich zachowanie.
– Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszelkich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowych, oraz zasad bezpieczeństwa i porządku.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *