TURNIEJ SZACHOWY POD PATRONATEM BURMISTRZA ŚREMU 

I Cele
– popularyzacja szachów wśród dzieci  w gminie Śrem
– wyłonienie zwycięzcy turnieju
– wyrobienie nawyku sportowej i bezkonfliktowej rywalizacji

II Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie, LKS Piast Śrem

III Termin i miejsce: 16 marca 2019, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie.

IV Warunki uczestnictwa 

W turnieju mogą wziąć udział dzieci reprezentujące przedszkola oraz szkoły podstawowe nie starsze niż IV klasa  w Gminie Śrem. 

Zgłoszenie na turniej pod mailem verkamk@op.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka, przedszkole/szkołę oraz klasę.  

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużej ilości chętnych o udziale w turnieju decydować będzie kolejność zapisu.  

Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników.

System i tempo gry
· system szwajcarski 7 rundowy
· Tempo gry 10 min. dla każdego zawodnika.

VI Program rozgrywek

9.30 – 9:45 – potwierdzenie zgłoszenia
9:45 – 10:00 – uroczyste otwarcie Turnieju 

10:00  13.00 – rundy I – VII
13.30 przewidywane zakończenie Turnieju 

 

VII Informacje techniczne

· Turniej rozgrywany będzie według przepisów zawartych w Kodeksie Szachowym szachów przyśpieszonych.
· Wyniki meczu należy zgłosić do sędziego głównego bezpośrednio po zakończeniu partii.
· Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 10 min powoduje przegraną. 

 

O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.
 

VIII Nagrody 

 

Nagrody w oddzielnych klasyfikacjach: 

 

– Chłopcy klasa I-IV  

– Dziewczynki klasa I-IV 

– Chłopcy przedszkole 

– Dziewczynki przedszkole 

 

Dla każdego zwycięzcy przewidziany jest puchar ponadto pierwsza trójka otrzyma medale. Przewidziane są  również nagrody i upominki dla pozostałych uczestników w zależności od zajętego miejsca. 

  

 

IX Ustalenia końcowe
Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. Zabrania się używania telefonów komórkowych przez zawodników w czasie trwania turnieju. 

W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:
– upomnienie,
– odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie,
– wykluczenie z kojarzenia następnej rundy – decyzją sędziego głównego. 
Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów.
Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez ich zachowanie.
Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszelkich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowych, oraz zasad bezpieczeństwa i porządku.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *